RING OSS - 08-465 026 48

Helikoptertaxi

RING OSS - 08-465 026 48

Om oss

I vår verksamhet med helikoptertaxi har vi en stor helikopterflotta och många alternativ på helikopter.

Vårt företag, Stockholms Helikoptertjänst AB, grundades i slutet av 90-talet och ända sedan 2002 operarar vi under eget tillstånd för bruksflyg. Därför kan du lita på att vi har en personalstyrka med lång och gedigen branscherfarenhet av bland annat helikoptertaxi

Kontakta oss – vi hjälper både arrangörer och privatpersoner med helikoptertaxi.

Vår verksamhet 

Företagets mångåriga erfarenhet inom specialiserad flygverksamhet av högriskkaraktär har gjort oss ledande i minimeringen av risker associerade med helikopterverksamhet. Något som har resulterat i att vi internutbildar våra piloter mer frekvent och till högre standrad än vad dagens regler egentligen kräver. Därför kan vi erbjuda helikoptertaxi med högsta säkerhet, för att du som kund ska känna dig trygg inför och under din taxiflygning. 

Vi är givetvis certifierade att utföra person- och godstransporter enligt lagkrav från Transportstyrelsen. Vi innehar därtill även tillstånd för flygningar inom hela Europa enligt EASAs (Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet) regelverk.

Vår verksamhet innehar flygcertifikat enligt lagkrav och regelverk från Transportstyrelsen och EASA.

Våra tjänster inom helikoptertaxi

I Sverige är det endast ett fåtal företag som har tillstånd att utföra persontransporter med helikopter, varför vi är väldigt stolta att vara just en av dem. På så sätt vet du som kund att vår verksamhet är seriös och att du som passegerare är försäkrad när du flyger helikoptertaxi med oss.

Vi erbjuder:

  • Jakt- eller fiskeresa med helikopertaxi
  • Snabb och säker transport mellan möten eller event 
  • Skräddarsydda lösningar inom helikoptertaxi

För oss är det viktigt att värna om våra kunder och överträffa deras förväntningar. Därför värderar vi förstklassig kvalitet och säkerhet högt. Vi erbjuder även både fasta och rörliga priser för att anpassa oss efter just dig och dina behov. Välkommen!